Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak

Projekt azonosító: GINOP-3.2.1-15-2015-00001
Kedvezményezett neve: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
KIFÜ szerepe a projektben: minőségbiztosító
A projekt címe: Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak
A támogatás keretösszege: 5 991 986 070 Ft
KIFÜ támogatási összeg: 94 030 000 Ft
A támogatás mértéke: 100 %
A projekt megvalósításának kezdete: 2015.12.01.
A projekt tervezett befejezése: 2021.08.29.
Konzorciumi tagok: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Informatika a Társadalomért Egyesület, Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Projekt státusza: folyamatban


A hazai kis- és közepes vállalkozások (KKV-k) – különösen a mikro- és kisvállalkozások – innovatív szemléletének és naprakész üzleti tudásának növelése, az infokommunikációs technológiák (IKT) eszközeinek és alkalmazásainak készségszintű és professzionális használata, a vállalkozások elektronikus gazdaságba történő beilleszkedésének javítása, elengedhetetlen a saját és a nemzetgazdaság egésze szempontjából. A hazai KKV-k jelenleg korlátozottan használják a korszerű IKT megoldásokat, a magyar KKV-k vezetői, döntéshozói, tulajdonosai, jelentős arányban hiányos információkkal rendelkeznek az IKT vállalati felhasználásának lehetőségeiről, előnyeiről, fontosságáról.

A Széchenyi 2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programja keretében, 1.999.995.002 forint európai uniós támogatás segítségével megvalósuló GINOP-3.2.1-15-2015-00001 számú – Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak – projekt fő célja a hazai KKV-k versenyképességének növelése. Az új IKT alkalmazások készségszintű és professzionális használatának ösztönzése, hasznosságuk és az általuk elérhető előnyök bemutatása, a korszerű megoldások iránti igény felkeltése, mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a programban résztvevő KKV-k versenytársaiknál hatékonyabban, eredményesebben működhessenek a hazai és külföldi piacokon.

A projekt lebonyolítása országosan (Közép-Magyarország kivételével), konzorciumban, a Magyar kereskedelmi és Iparkamara koordinálásával zajlik, a konzorcium további tagjai az Informatika a Társadalomért Egyesület és a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. A megvalósításban további kiemelt együttműködő partnerek a területi kereskedelmi és iparkamarák.

A 2017. május 31-én záruló projekt eredményeként, szándékunk szerint legalább 3000 KKV-t ér el a program, amely vállalkozásoknál legalább 3500 új IKT alkalmazás bevezetése és használata fog megkezdődni. A megvalósulás során közvetlenül és közvetetten számos új munkahely jön létre.

A projekt több, egymásra épülő, egymást kiegészítő részprojektből áll:

- Országos kamarai IKT tanácsadói hálózat kiépítése
- Szemléletformálási és kompetenciafejlesztési tartalmak elkészítése
- IKT szolgáltatás / termék voucher rendszer kialakítása
- IKT kompetencianövelő tájékoztató napok és összesen 127 kiemelt rendezvény megtartása
- Kommunikációs, információs- és médiakampány
- Interaktív tudásbázis, döntéstámogató és projektadminisztrációs rendszer megvalósítása
- „Digitálisan felkészült vállalkozás” minősítési rendszer felállítása

A KIFÜ – mint a programért felelős konzorcium tagja – jelentős tapasztalattal bír az európai uniós forrásból megvalósuló, különösen informatikai tárgyú, kiemelt ágazati fejlesztési projektek projektgazdai, konzorciumvezetői feladatainak sikeres és hatékony ellátásában. Erre a tapasztalatra, és a megszerzett tudásra támaszkodva a GINOP-3.2.1-15-2015-0001 projekt keretében elsősorban folyamat minőségbiztosítási és módszertani támogatási feladatokat lát majd el, továbbá felkészült szakértői állományára támaszkodva biztosítja a DNFP-vel kapcsolatos szinergiákat.

Konzorciumi tagok:

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (konzorciumvezető)

Informatika a Társadalomért Egyesület

A projekt megvalósítási határideje: 2021.08.29.