GSM-R hálózat a vasúti kommunikáció fejlesztésére

Március utolsó hetében aláírásra került a GSM-R Állami Felügyelő Mérnök (FEM) projekt támogatási szerződése, ezzel megteremtve hivatalosan is a projekt elindulásának és működésének alapvető feltételét.

 A nemzetközi vasúti közlekedésben komoly különbségek alakultak ki és maradtak fent napjainkig, köszönhetően a jelzési rendszerek, a biztosító- és távközlő berendezések sokaságának. Mindez komoly gátját képezi a közlekedés folyamatosságának az európai vasúti hálózaton.

Az egyenletesen növekvő nemzetközi közlekedés új követelményeket támaszt a vasúti rendszerekkel szemben is. A vasúti biztosító- és jelzőberendezéseknek a nagysebességű vonatokat is a legmagasabb biztonsági és minőségi szinten kell kiszolgálniuk.

Ennek alapjait az Egységes Európai Vasúti Közlekedésirányítási Rendszer (European Rail Traffic Management System – ERTMS) teremti meg.

Az ERTMS három meghatározó eleme az Európai Közlekedésirányítási Szint (European Traffic Management Layer - ETML), amely a forgalommenedzselési, forgalomirányítási feladatokat foglalja magában, az Egységes Európai Vonatbefolyásoló Rendszer (European Train Control System – ETCS), melynek legfontosabb feladata a vonatok közlekedésének felügyelete, a vasúti forgalom biztonságának a legkülönbözőbb üzemi helyzetekben történő garantálása, valamint a Egységes Európai Vasúti Rádióhálózat ((European Integrated Railway Radio Enhanced Network – EIRENE), amit szokás GSM-R rendszerként nevezni.

A közcélú GSM rendszerekhez képest a GSM-R hálózatok a vasutak igényeire szabott speciális többletszolgáltatásokat nyújtanak, garantálva a nagysebességű vasútvonalak számára is a megszakadás nélküli kapcsolatokat.

Az európai vasutak igényei alapján élvonalbeli rádiótechnikai gyártók és rendszerintegrátorok közreműködésével kifejlesztett GSM-R rendszer hazai megvalósításának alapvető célja a térségi elérhetőség javításával egy egységes európai közlekedési infrastruktúra megvalósítása. A GSM-R rendszer magyarországi megvalósítására létrehozott projekt a Közlekedés Operatív Program (KÖZOP) része. A projekt kedvezményezettje a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ Zrt.).

A NISZ Zrt. koordinációjával megvalósuló GSM-R projekt eredményeként - Magyarország vonatkozásában - a javasolt vonalakon megvalósul a nemzeti és nemzetközi vasúthálózatok zavartalan együttműködése, a vasútforgalom biztonsága, hatékonysága, megbízhatósága, valamint a rádióhálózatok megújítása, az értéknövelt kommunikációs szolgáltatások bevezetése.

A projekt tartalma két fázisra lett tagolva. Az első fázis tartalmazza a 2012/88/EU Határozat szerinti szakaszokat, továbbá mindazokat a fő vasútvonalakat, ahol a GSM-R hálózatot ki kell építeni. A második fázis megvalósítása a tervek szerint a következő támogatási időszakban történik. A két fázis megvalósítását követően várhatóan több mint 3 ezer kilométernyi GSM-R rendszer által lefedett vasútvonal rendelkezésre állása lesz biztosított. (Forrás: www.nisz.hu)

Az Irányító Hatóság a projekt szakmai, támogatás kifizetési, és hatósági ügyeinek felügyeletére a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökséget (KIFÜ), és az ezen belül létrehozott Állami Felügyelő Mérnöki (FEM) projektet jelölte ki a 1468/2012. (X. 26.) Korm. határozat alapján. A FEM alapvető feladata a GSM-R projekt és az abban közreműködők szakmai munkájának, kompetenciáinak és a projekt folyamatainak, valamint ezeken keresztül a projekt támogatási szerződésében foglaltak teljesülésének az ellenőrzése, felügyelete, szorosan együttműködve a projekt közreműködőivel és az Irányító Hatósággal.

2013 márciusának utolsó hetében aláírásra került a GSM-R Állami Felügyelő Mérnök (FEM) projekt támogatási szerződése, ezzel megteremtve hivatalosan is a projekt elindulásának és működésének alapvető feltételét. A következő legfontosabb lépés annak a közbeszerzési eljárásnak az elindítása, amelynek eredményeként kiválasztásra kerül az a szakértői team, amely biztosítja azokat a kompetenciákat, amelyekkel hatékonyan és a legmagasabb szakmai színvonalon lesz lehetőség a GSM-R nagyprojekt követésére, az ott megvalósuló szakmai munka és működési folyamatok ellenőrzésére és felügyeletére. A megfelelő szintű szakmai kompetenciák kiválasztásának az ellenőrzési feladatok megvalósítása mellett célja az is, hogy segítse a projekt elvárt minőségben és határidőre történő megvalósulását.