A GOP biztosítja a Digitális Nemzet Fejlesztési Program (DNFP) megvalósításának előkészítését

A DNFP megvalósítása érdekében az előkészítési feladatok végrehajtására a 1631/2014. (XI. 6.) Kormányhatározat a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökséget jelölte ki. A DNFP GINOP 3., 6. és 8. prioritásához kapcsolódó projektjeinek előkészítését a még felhasználható 2007-2014-es uniós fejlesztési források terhére a GOP támogatja 300 millió forinttal. A szerződést a KIFÜ és a GOP végrehajtásáért felelős irányító hatóság 2015. március 6-án írta alá.

A Digitális Nemzet Fejlesztési Program (DNFP) fő célja, hogy az infokommunikációs szolgáltatások és eszközök elterjedése 2018-ra elérje a Nemzeti Infokommunikációs Stratégiában rögzített szintet.

A Program a Stratégia négy alappillére mentén rögzíti az alapvető célkitűzéseket:

  1. digitális közösség és gazdaságfejlesztés
  2. e-közszolgáltatások kiteljesedése és elterjedése
  3. digitális kompetenciafejlesztés
  4. szélessávú internet lefedettség biztosítása

A program által elérni kívánt eredmények: 

  • erősíteni a helyi közösségek, valamint a teljes magyar közösség összetartozását
  • növelni az ország versenyképességét a digitális kompetencia növekedésével
  • elérhetővé tenni a szupergyors internetet
  • javítani az életminőséget minden élethelyzetben

A DNFP magában foglalja az infrastruktúra fejlesztést, képzést és szolgáltatásfókuszú, valamint integrált rendszerben képes a helyi közösségek egyéni igényeinek kiszolgálására. Ennek megfelelően a „Szupergyors internetet mindenkinek” projekt célja, hogy 2018-ig valamennyi háztartás számára elérhető legyen a 30 Mbps sávszélességű internet. Emellett a DNFP program keretein belül projektként definiált a lakosság IKT eszközökkel való ellátása, az ehhez kapcsolódó felnőttképzés lebonyolítása, intelligens városi szolgáltatások és elektronikus közigazgatási szolgáltatások bevezetése, valamint átfogó célként jelenik meg, hogy növekedjen a KKV-k informatikai felkészültsége és 15% alá csökkenjen az internetet nem használók aránya 2020-ig.

A DNFP programirodáját a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) háttérintézményeként működő Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) működteti, amelynek feladata a Nyíregyházi kísérleti alprogram megvalósítása is.