Folytatódnak az oktatási intézmények sávszélesség és wifi fejlesztései

A Diákháló Program ernyője alatt számos hálózatfejlesztési projekt valósul meg, amelyek a Digitális Oktatási Stratégiában foglalt követelményeknek megfelelően, folyamatosan zajlanak. A Program részeként indul el a GINOP – 3.4.6 Köznevelési és szakképzési intézmények vezetékes és vezeték nélküli hálózati fejlesztései projekt. A 2020 végéig 12 milliárd forint vissza nem térítendő támogatási összegből megvalósuló projekt forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

A Digitális Oktatási Stratégiában (DOS) meghatározott célok elérése érdekében a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) folyamatosan bővíti a Diákháló Programban résztvevő intézmények számát és további fejlesztésekkel, az infrastruktúra üzemeltetésével támogatja a hálózati szolgáltatások fenntartását.
 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium joggyakorlása alá tartozó KIFÜ 30 milliárd forint forrás felhasználásával valósítja meg a hazai és uniós költségvetésből támogatott, a Diákháló Programhoz kapcsolódó fejlesztési projekteket. A wifi kiépítésén és üzemeltetésén túl a KIFÜ feladata a kijelölt felhasználói kör számára a megfelelő wifi sávszélesség és lefedettség biztosítása, az eduroam oktatási wifi szolgáltatáson keresztül a digitális tananyagok elérhetőségének megteremtése.
 
A Diákháló Program keretében a tavalyi év végére a DOS-ban megfogalmazott elvárásoknak megfelelő szélessávú internet kapcsolat több mint 3000 oktatási intézményben épült ki. A konvergencia régiókban, a Klebelsberg Központ tankerületeinek fenntartása alá tartozó több mint 2600 köznevelési intézmény feladatellátási helyein, közel 100 százalékos a wifi hálózatok kiépítése. A jövőben az évente megújuló oktatási rendszerhez igazodva, a KIFÜ folyamatosan bővíti a rendelkezésre álló hálózatokat. A kiépített hálózatok hosszú távú üzemeltetése az infrastrukturális beruházások után szintén a KIFÜ feladata lesz, a wifi hálózatok távmenedzsmentjét, felügyeletét, a tartalmak szűrését is a KIFÜ végzi.
 
A Diákháló Program részeként a GINOP - 3.4.6 projekt megvalósítója a KIFÜ, infrastrukturális fejlesztései pedig a konvergencia régiókban történnek meg 2020. december 31-ig. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

2020-02-27