Elismerésben részesültek a KIFÜ munkatársai

Az idei március 15-i megemlékezés keretében Dr. Seszták Miklós miniszter úr az Információs társadalomért szakmai érmet adományozta Horváthné Veres Katalin főosztályvezető asszonynak, Cseke István, a Projekt-elszámolási és Dokumentációs főosztály vezetője eredményes és példamutató tevékenysége elismeréseként miniszteri elismerő oklevélben részesült.

Horváthné Veres Katalin a KIFÜ stratégiai és módszertani területét vezeti, az Ügynökség Általános Informatikai Projektmenedzsment Eljárásrendjének megalapozója, olyan széleslátókörű szakember, aki nem csak a tudás megszerzésében jár élen, hanem képes a megszerzett ismeretek lényeglátó, gyakorlatias összegzésére és hatékony módszertan alapján történő rendszerezésére. A KIFÜ szakembereinek közigazgatási és piaci tapasztalataira is alapuló, az Ügynökség oldalán bárki számára elérhető Eljárásrendet eddig több mint 290 közigazgatási szakember sajátíthatta el és alkalmazhatta már futó vagy előkészítés alatt álló informatikai projektjében.

Cseke István a KIFÜ támogatási szerződéssel rendelkező, teljes projektportfóliójának pénzügyi elszámolásáért felel, melyet munkatársaival kiváló szakmai színvonalon lát el, munkáját a támogatói és konzorciumi partnerintézmények és kollégái is elismerik. Az általa vezetett főosztály 21, jellemzően egymilliárd forint feletti költségvetésű projekt elszámolását végezte el az elmúlt időszakban, csak a tavalyi évben 79 darab kifizetési kérelmet állítottak össze, mintegy 5,2 milliárd forint értékben.