Elindult a GINOP 3.3.2 projekt

Elindult a GINOP 3.3.2 projekt

A GINOP 3.3.2. kódszámú „Online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások terjedésének és a Digitális Jólét Program kiterjesztésének elősegítése” című kiemelt projekt célja, hogy csökkenjen azoknak az állampolgároknak a száma, akik még sosem használták a világhálót. A projekt 1,9 milliárd forint európai uniós támogatással valósul meg. 

Az internettől való elzárkózás legfőbb okai a motiváció, a   kompetencia, illetve a vélt hasznosság hiánya. Mind a hazai kezdeményezések, mind a nemzetközi tapasztalatok azt jelzik, hogy csak szisztematikus beavatkozással, helyi szintű, integrált programokkal és a lemaradás valamennyi dimenziójára kiterjedő komplex szemléletformáló programokkal lehet érdemi eredményeket elérni a felnőtt lakosság felzárkóztatásban. 

Ennek érdekében jön létre a Digitális Jólét Koordinációs Központ (DJKK), melynek koordinátorai a digitális kompetencia-fejlesztő programokat és a mentorok, valamint a közösségi hozzáférési helyek tevékenységeit koordinálják, módszertani támogatást nyújtanak, továbbá megtervezik a motivációs kampányokat és népszerűsítik az állami e-szolgáltatásokat. A felnőtt lakosság szemléletformálásában kiemelt szerepet kapnak a civil szervezetek, akik a GINOP 3.3.3 projekt keretében pályázhatnak és nyerhetnek el támogatást arra, hogy a helyi közösségekre és szükségletekre építő, a célcsoport sajátosságait és élethelyzetét is figyelembe vevő programokkal hívják fel a figyelmet a digitalizáció előnyeire.

A GINOP 3.3.2 projekt kiemelt célja egy pályázati szoftver fejlesztése a civil szervezetek előminősítéséhez és kiválasztásához. Azok a helyi és országos szervezetek pályázhatnak a GINOP-3.3.3. projektben elérhető támogatásra, akik az előminősítési eljárás során tanúsítványt szereztek.  

A DJKK létrehozása és az előminősítési folyamat lebonyolításának eredményei mellett jelen projekt digitális készségek fejlesztésére irányuló tananyagok és módszertanok fejlesztésével, e-közigazgatási és e-közszolgáltatások ismertségének, népszerűsítésének, használatának növeléséhez szükséges ismertetők, tananyagok, motivációs anyagok készítésével támogatja a lakosság digitális kompetenciáinak fejlesztését. 
 
További információ az európai uniós forrásból megvalósuló GINOP-3.3.2-16-2017-00001  azonosítószámú projektről a KIFÜ weboldalán (www.kifu.gov.hu) található.