Elfogadták a VEKOP-8.5.4. projekt támogatási kérelmét

A Nemzetgazdasági Minisztérium elfogadta a VEKOP-8.5.4. sz. projekt – hivatalos nevén „A digitális munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése a Közép-Magyarországi Régióban” – támogatási kérelmét.

A GINOP-6.1.2. projekthez hasonlóan a projekt fő célja a digitális kulcskompetencia fejlesztése, a digitális társadalomhoz való tartozással kapcsolatos igények megalapozása, valamint pozitív attitűd kialakítása a digitális eszközök irányába. Ezzel az Infokommunikációs Egységes Referenciakeret alapján (IKER) 1 (alap) és 2 (kezdő) és a kidolgozás alatt lévő IKER 3-4 (közép valamint haladó) szintű képzések elérhetővé válnak Közép-Magyarországi Régió állampolgárai számára is. A konzorcium tagjai az alapprojekthez hasonlóan a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH), az NGM és a KIFÜ. A KIFÜ feladata a projektben a képzési program és a hozzá kapcsolódó segédanyagok kialakítása és a képzésbe bevonandó állampolgárok toborzását, regisztrációját, mentorálását, és utókövetését végző mentorhálózat működtetése.

Az NGM a konzorcium támogatási kérelmét 800 millió Ft összegű támogatásra tartotta érdemesnek, de hamarosan a keretösszeg 1,3 Mrd Ft-ra emelése is megvalósul.