E-Sztenderdek - Kormányzati informatikai szolgáltatási és e-közigazgatási sztenderdek

KIFÜ szerepe a projektben: Projektgazda
Projektazonosító: ÁROP 1.1.17-2012-2012-0001
Indítás: 2012
Zárás: 2014
Támogatás összege: 250 M Ft
Projekt státusza: Megvalósítás befejeződött


Fő célkitűzések

A projekt célja, hogy a kormányzati informatika irányítói, felügyelői és szabályozói számára olyan eszközrendszer készüljön, amely elősegíti feladataik hatékonyabb, megalapozottabb, átláthatóbb és korszerűbb ellátását. A projekt egyúttal támogatja az elektronikus közigazgatásra vonatkozó jogszabályi előírások széles körű megismerését, ennek keretében készültek ajánlások a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokhoz. A közigazgatási felhasználók számára készített IT biztonsági ismereteket bemutató elektronikus brosúra elkészítésével és publikálásával elősegíti az IT biztonsági kultúra fejlesztését a közigazgatásban.

További részprojektek

A Konszolidációs Adatvagyon Hasznosítás (KAH) részprojekt keretében létrejött egy adatbeviteli, adatfeldolgozó, lekérdező felület, amely átláthatóvá teszi Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által rendszeres adatbekéréseken regisztrált közigazgatási hardver és szoftvereszköz állományt.

Projektmenedzsment eljárásrend oktatás a közigazgatásban

A projektben elkészült projektmenedzsment eljárásrendet és projektmenedzsment informatikai támogató eszköz használatával kapcsolatos ismereteket átfogó oktatási program keretében sajátíthatják el a projektgazda szerepet ellátó államigazgatási szervek szakemberei. A projekt megvalósítása során összesen 290 fő vehet részt a képzésen.

Konzorciumi tagok

- Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (konzorciumvezető)

- NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

A projekt megvalósítás határideje: 2014.11.30.