Benyújtásra került az Önkormányzati ASP 2 projekt támogatási kérelme

Benyújtásra került az Önkormányzati ASP 2 projekt támogatási kérelme

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) - mint projektgazda és konzorciumvezető –benyújtotta támogatási kérelmét a KÖFOP 1.2.2 „Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése (ASP 2.0)” tárgyú kiemelt projekt támogatási kérelmének elbírálására. 

A projekt sikeres megvalósításáért felelős konzorcium tagjai a Belügyminisztérium, a Magyar Államkincstár, a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., és a  KINCSINFO Nonprofit Kft. lesznek.

Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztésének, és országos kiterjesztésének tervezését a közép-magyarországi régióban megvalósult EKOP-2.1.25-2012-2012-0001 számú, „Önkormányzati ASP központ felállítása” című kiemelt pilot projekt eredményei alapozták meg. A projekt keretében 2015. június végéig már 55 önkormányzat rendszerhez való csatlakoztatása, és alkalmazásszolgáltatásának éles indítása valósult meg. A KIFÜ a sikeresen befejezett  projekt zárását követően kapott felkérést a Széchenyi 2020  program keretében induló KÖFOP 1.2.2  - ASP 2.0 projekt konzorcium vezetői és projektgazdai szerepére, a belügy-, a nemzetgazdasági- és a nemzeti fejlesztési miniszterektől. 

Az ASP 2.0 projekt célkitűzései a következők:

  • az önkormányzati ASP szolgáltatásrendszer országos kiterjesztése
  • a további önkormányzati csatlakoztatások központi támogatása
  • az elektronikus közigazgatási szolgáltatások fejlesztése és bevezetése
  • a szakrendszerek bővítése és továbbfejlesztése
  • az ASP szakrendszerekre, mint adatforrásokra épülő adattárház megvalósítása
  • a kapcsolódó hálózat és infrastruktúra bővítése

A projekt a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (KÖFOP) 2015. évre szóló éves fejlesztési keretében került nevesítésre, és a várhatóan 2017-től egy folyamatos, ütemezett átállással, 2018. január elejére teremti meg az önkormányzatok számára a szolgáltatásokhoz való csatlakozás lehetőségét.

A projekt finanszírozását 100 százalékban vissza nem térítendő támogatásként az Európai Unió és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja, a megvalósításra fordítható támogatás összege 15 milliárd forint.