Adóügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése, adminisztratív terhek csökkentése

Jelenlegi hely

Projektazonosító: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00035
Kedvezményezett neve: Nemzeti Adó-és Vámhivatal
A szerződött támogatás összege: 14,5 Mrd Ft 
A támogatás mértéke: 100 % 
A KIFÜ által a projekt keretében elszámolható költség: 145 millió Ft
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. március 31. 
Konzorciumi tag: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség


Az „Adóügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése, adminisztratív terhek csökkentése” kiemelt KÖFOP projekt keretében megvalósítani kívánt fejlesztések létrejöttével az adózásra fordított idő, pénz, szaktudás és ügyfélbarát rendszer meghozhatja a várt eredményt, egy hatékonyan és professzionálisan működő adóhivatalt.
A fejlesztések a következő három cél mentén lettek meghatározva:

  • eredményesség – A NAV biztosítsa az állam működéséhez szükséges forrásokat. 
  • alacsony adminisztrációs költségek – Az adminisztráció működtetésének, illetve a szabályoknak való megfelelés közvetlen és közvetett költségei alacsonyak legyenek. 
  • pozitív gazdasági hatások – A bürokrácia által támasztott korlátok és felállított ösztönző rendszer minél kevésbé korlátozza a gazdaság szereplőit a gazdasági növekedésben, a továbblépésben. 

Az állami feladatellátás racionalizálását célzó reformok ellenére a vállalkozásokat érintő ügyintézési idő és eljárási költségek továbbra is sok esetben meghaladják a térségbeli országok, és az OECD átlagát.

A gazdasági versenyképességünk megőrzése érdekében ezért továbbra is folytatni kell a vállalkozói adminisztratív terhek csökkentését, az eljárások egyszerűsítését, és a feladatellátás hatékonyságának növelését. 

A hatékony szervezeti működésnek nem elhanyagolható feltétele a működés fizikai és informatikai infrastruktúrája. Nemcsak az adórendszer, hanem a közigazgatás hatékonysága növelésének is egyik legfontosabb eszköze az infokommunikációs technológiák használatának elterjesztése. 

Fontos szempont, hogy az ügyfeleket közvetlenül kiszolgáló rendszerek elektronizáltsága fejlődjön. A back-office fejlesztések hozzájárulnak a felhasználói élmények javításához, így több olyan kulcselem is kialakításra kerül, amelyek az e-közigazgatás fejlesztéséhez járulnak hozzá.

A fejlesztésekkel elérni kívánt céljaink:

  • A szolgáltató jelleg erősítése
  • Az adózáshoz kapcsolódó adminisztratív terhek csökkenése
  • A potenciálisan beszedhető és a ténylegesen befizetett adó közti különbség, azaz az adórés csökkentése, a szürkegazdaság visszaszorítása
  • Önkéntes jogkövető adózói magatartás támogatása