2,5 milliárdos támogatás az IKT startup vállalkozások nemzetközi piacra lépéséhez

2,5 milliárdos támogatás az IKT startup vállalkozások nemzetközi piacra lépéséhez

Megjelent a GINOP-3.1.3-15-IKT startup cégek nemzetközi piacra lépését segítő szakértői, mentori hálózat kialakítása című pályázat felhívása, melynek közvetlen címzettje a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség.

Így a szervezet mint projektgazda, támogatási kérelmet nyújthat be a Széchenyi 2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretében. Az összesen 2,5 milliárd forint keretösszegű konstrukció a 2014-2020 közötti időszak infokommunikációs fejlesztése, a Digitális Magyarország komplex kormányzati program részeként jelent meg, melynek során a kormány olyan léptékű fejlesztéseket hajt végre, amelyre korábban hazánk történetében nem volt példa.

A projekt, a bevont IKT startup vállalkozások jövedelemtermelő képességének erősítését kívánja elősegíteni, a piaci folyamatokat és a nemzetközi értékesítést akadályozó tényezők elhárításával, a piaci alapú befektetések ösztönzésével, illetve a hazai vállalkozások országhatáron túli forgalmának növelésével. A projekt segítségével növekszik a hazai, kevésbé fejlett régiókban működő IKT startup vállalkozások tulajdonosainak és vezetőinek, a termékek nemzetközi piacokra viteléhez szükséges tudása, és kapcsolati tőkéje, valamint a szektor szereplőinek együttműködése.

A projekt végrehajtására tervezett idő a támogatási szerződés megkötésétől számított legfeljebb 36 hónap, így legkésőbb 2019. június végéig szükséges megvalósítani a kitűzött célokat.

A komplex program részeként - a nemzetközi részvétel elősegítése, valamint a lehetőségek helyben történő feltárása és kiaknázása érdekében - mentorhálózat fog kiépülni és működni. Emellett a tudás és kapcsolatbővítés érdekében képzéseket és rendezvényeket szervezésére is sor kerül.

A 3 éves átfutási idővel tervezett projekt megvalósításában kiemelt szerepe lesz a mentoroknak, akik tevékenységükkel (szakértői, tanácsadási tevékenységek, információnyújtás, konferenciák, képzések megszervezésében való részvétel, nemzetközi piaci kapcsolatok becsatornázása, projekt akvizíció, célzott tárgyalások szervezése) helyi szinten segítik az IKT startup vállalatok nemzetközi piacra lépését, befektetéshez jutását, a működésük során felmerülő akadályok feltérképezését és azok elhárítását.