Újabb tevékenységgel bővült a KIFÜ feladatköre

Az eMagyarország Pontok hálózatának szakmai koordinálásával kapcsolatos feladatokat 2015. április 10. napjától  a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) látja el.
A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség feladataival kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 95/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet értelmében a jövőben a KIFÜ közfeladatainak körében, az információs társadalom fejlesztésével, ezen belül kiemelten a digitális írástudás fejlesztésével, és az eMagyarország Pontok hálózat szakmai koordinálásával kapcsolatos feladatokat lát el. Továbbá felügyeli és koordinálja az eTanácsadó kollégák munkáját. Mindemellett a  KIFÜ alaptevékenységéhez kapcsolódóan képzési, valamint az  információs társadalom fejlesztésével és az eMagyarország Pontok hálózat szakmai koordinálásával kapcsolatos felnőttképzési tevékenységet is végez.
A megjelölt ténybeli változások értelmében az eMagyarország Centrum projektiroda székhelye, illetve szakmai koordinációja egyaránt a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökséghez került. Az eMagyarország Pontok üzemeltetése tárgyában létrejött együttműködési megállapodások egyéb rendelkezései azonban hatályukban egyelőre továbbra is változatlanul fennmaradnak, a későbbiek során minden Együttműködési Megállapodás újrakötésre kerül, ennek folyamatáról együttműködő partnereinket írásban értesítjük.