Újabb támogatási szerződések az Adminisztratív terhek csökkentése c. KÖFOP 1 kiemelt konstrukcióban

Újabb támogatási szerződések az Adminisztratív terhek csökkentése c. KÖFOP 1 kiemelt konstrukcióban

Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése c. projekt mellett újabb 7 kiemelt projekt előkészítésére kötött támogatási szerződést a Közigazgatás- és Közszolgáltatás- Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) lebonyolításáért felelős Irányító Hatóság.

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) a Felhívás valamennyi projektjében, így ezekben a projektekben is konzorciumi partnerként vesz részt, mint minőségbiztosító. Az elvégzendő tevékenységeink kiterjednek mind a projektek folyamat-minőségbiztosítási feladataira, mind a konzorciumok irányító hatóság részére megküldendő dokumentációk műszaki megfelelőségének előzetes vizsgálatára. Minőségbiztosítóként különösen fontos számunkra a projektek ütemezett, a szakmai elvárásoknak mindenben megfelelő előrehaladása. Célunk, hogy ehhez minden szükséges segítséget megadjunk partnereinknek.

A KÖFOP 1 kiemelt konstrukció keretében összesen 34 kiemelt projekt került nevesítésre, melyből idáig 8 támogatási szerződés megkötésére került sor, további 19 pedig szerződéskötés előtt, a bírálat valamelyik fázisában van.

A közelmúltban szerződött projektek:

Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK) kialakítása című, Belügyminisztérium vezette konzorcium által megvalósuló projekt, melynek összköltsége 4,2 Mrd Ft.

A Magyar Nemzeti Levéltár, Közigazgatási eljárásokhoz kapcsolódó levéltári szolgáltatás fejlesztése című projektje, 2,63 Mrd Ft támogatási összeggel.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) által megvalósításra kerülő Intelligens élelmiszerlánc-biztonsági elemző rendszer létrehozása elnevezésű projekt, 3,82 Mrd Ft-os keretösszeggel.

A Nemzeti Közlekedési Hatóság, Közúti gépjármű-, vízügyi és légügyi közlekedési-, engedélyezési és vizsgáztatási folyamatok ügyfélközpontú elektronizálása című projektje 1,8 Mrd Ft támogatásban részesült.

Továbbá a NISZ Zrt. által megvalósításra kerülő három projekt, a Közigazgatás informatikai infrastruktúrájának konszolidálása a költségek csökkentése érdekében, 14,45 Mrd Ft, az Elektronikus megoldás az eltérő földrajzi helyszíneken történő közigazgatási ügyintézés munkaszervezésének és kommunikációjának fejlesztésére, 3 Mrd Ft, illetve a Kormányzati hitelesítés szolgáltatás (Gov CA) kiterjesztése, 2,8 Mrd Ft összköltséggel.