Üdvözlöm a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) portálján. Szervezetünk a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium irányítása alatt, a 268/2010. (XII.3.) kormányrendelet alapján végzi tevékenységét. A KIFÜ önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, működési köre országos.

Intézményünk az európai uniós vagy hazai forrásból megvalósuló, különösen infokommunikációs kiemelt ágazati fejlesztési projektekben projektgazdaként, konzorciumvezetőként, illetve a projektgazda vagy a konzorciumvezető kérésére konzorciumi tagként vagy más, nem kedvezményezetti szerepkörben vesz részt.

Ennek keretében
- projektmenedzsment,
- független minőségbiztosítási,
- felügyelő mérnöki és
- egyéb, a projektek sikeres lebonyolítását támogató szakértői feladatokat látunk el, illetve gondoskodunk a támogatások pénzügyi elszámolásáról, azok szabályszerűségéről.

A Kormány döntése alapján, továbbá közigazgatási szervek felkérésére közreműködünk egyes ágazati (különösen központi közigazgatási, önkormányzati igazgatási, egészségügyi, oktatási, vidékfejlesztési, foglalkoztatási) fejlesztések megvalósításában. Megállapodások alapján közigazgatási szervek részére projektmenedzsment módszertani szolgáltatásokat nyújtunk.

Az európai uniós forrásból megvalósuló projektek eredményeként létrejött rendszerek fenntartásában és üzemeltetésében a befogadó intézménnyel kötött megállapodásban foglaltak szerint veszünk részt.

2016. szeptember 1-jétől ügynökségünk lett a jogutódja a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézetnek, amelynek következtében a KIFÜ feladata a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program (NIIF Program) megvalósítása és összefogása. A programról bővebb információt a www.niif.hu oldalon olvashat.

Aktuális híreinken túl a projektjeinkről további információk a PROJEKTEK menüpont, a KIFÜ gondozásában elkészült módszertani anyagok, tájékoztató anyagok pedig a DOKUMENTUMTAR menüpont alatt találhatók.  

Üdvözlettel:

Szijártó Zoltán
a KIFÜ elnöke