eMagyarország

Az Európai Unió 1999 decemberében hozta nyilvánosságra az eEurope – kezdeményezést, melyet a köznyelvben eEurope – Információs Társadalmat Mindenkinek stratégiaként emlegettek. Ez a dokumentum a korábbi Bangermann- jelentésben foglaltakhoz képest szemléletbeli változást tükrözött: elutasította az információs fejlődés kizárólag gazdaságközpontúságát és a társadalmi érzékenységet hangsúlyozva az életminőség javítását és a társadalom információs fejlődésbe való bevonását tűzte ki célul. Csatlakozva ezen célokhoz 2003-ban hazánkban is elindult az eMagyarország Program.

Az eMagyaroszág Programot az Informatikai és Hírközlési Minisztérium hívta életre azzal a szándékkal, hogy a közösségi internet hozzáférést biztosítsa és kiterjessze az ország teljes területére, különös tekintettel a hátrányos helyzetű térségekre és a kistelepülésekre. A Program kiemelkedően fontos célja, hogy az internet elterjedés növelésének révén a különböző társadalmi rétegek tekintetében az esélyegyenlőséget megteremtse.

A Program indulásakor a kormányzati szándékkal összhangban hosszú távú célként fogalmazódott meg, hogy az ország egész területén elérhető, közösségi Internet-hozzáférési pontok biztosítsák a világháló használatát mindaddig, ameddig az állampolgárok jelentős részének otthonában különböző okokból (technikai, anyagi) nincs lehetőség a nagy sávszélességű internet kialakítására. Az így létrehozott eMagyarország Pontok hozzájárultak ahhoz, hogy az állampolgárok mind szélesebb köre megismerhesse az internetet, ezen keresztül pedig biztosítsa a digitális esélyegyenlőséget, illetve megteremtődjenek az elektronikus közigazgatási szolgáltatások igénybevételének alapjai.

A program eredeti konkrét célja volt, hogy a 2004-es év végéig mintegy 2200-2500, 2006-ra pedig körülbelül 4000 működő eMagyaroszág Pont jöjjön létre az ország egész területén. Jelenleg az eMagyarország Program, mint feladat, a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (eMagyarország Centrum) gondozásában működik. A folyamatosan frissülő adatbázisban pillanatnyilag 1300 működő eMagyarország Pont szerepel, de ez a szám napról napra változik.

Bővebb információ és aktualitások a programmal kapcsolatban:

http://emagyarorszag.hu/

 

ENGEDÉLYEZETT KÉPZÉSI PROGRAMOK

KÉPZÉS NEVE 

NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI SZÁM
   

Általános alap- és középszintű infokommunikációs képzés 

E-001245/2015/D001

eTanácsadási alapismeretek 

E-001245/2015/D002

eTanácsadási ismeretek-továbbképzés 

E-001245/2015/D003

eTanácsadási jogi ismeretek 

E-001245/2015/D004

eTanácsadási ismeretek-eLearning 

E-001245/2015/D005

eTanácsadási ismeretek-weblap készítés 

E-001245/2015/D006

"eTanácsadási ismeretek-pénzügyi alapismeretek, vállalkozóvá válás, pályázati források"

E-001245/2015/D007

eTanácsadási ismeretek-prezentációs készségek, vitakultúra 

E-001245/2015/D008

eTanácsadási ismeretek-vállalkozói alapismeretek 

E-001245/2015/D009

Első lépések a digitális világba - IKER 1. szintű képzés

E-001245/2015/D013

Önállóan használom az informatikai eszközömet - IKER 2. szintű képzés

E-001245/2015/D014

Bevezető a digitális eszközök világába - IKER 1-2. szintű képzés 

E-001245/2015/D015

 

Ügyfélszolgálat elérhetősége: 1027 Budapest, Csalogány utca 9-11. 212. szoba
Intézmény engedélyszáma: E-001245/2015