Hírek

Jelenlegi hely

Hírek

2015-02-19

A Szupergyors Internet Projekt (SZIP) keretében egy, eddig a hazai szélessávú internet fejlesztési projektek történetében nem alkalmazott Hálózatfejlesztést Támogató és Monitoring rendszer (HTMR) kerül kialakításra és alkalmazásra, amely a teljes hálózatfejlesztéshez kötődő folyamatot lefedi a tervezéstől, a kivitelezésen és ellenőrzésen át az elkészült infrastruktúra átadásáig. A HTMR élesben várhatóan 2015 év végével indul.
 

2015-02-10

Elhárult a finanszírozási akadálya annak, hogy megkezdődjön az önkormányzati ASP központ országos kiterjesztése. Az eddig kizárólag pest megyei önkormányzatokat kiszolgáló rendszer országos kiterjesztésének előkészítése még a 2007-2013-as európai uniós források terhére történhet meg. A projekt költségvetése 200 millió forinttal bővült, az országos kiterjesztést megalapozó tanulmányok, hálózatfejlesztési tervek 2015 első félévében készülnek el.

2015-01-30

Az év végén jelent meg a Kormány 1854/2014. (XII. 30.) Korm. határozata a „Digitális Nemzet Fejlesztési Program” település-központú kísérleti alprogramjának megvalósításához szükséges források biztosításáról, amelyben felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: KIFÜ) útján gondoskodjon az alprogram Nyíregyházán és a Nyíregyházi járásban történő lebonyolításáról.

2015-01-22

A KIFÜ az ÁROP 1.1.17. projekt keretében hiánypótló módon számos projektmenedzsment módszertani leírást állított össze és tett közzé.

A folyamatszintű feladatok módszertani megalapozásán túl az IT tárgyú kiemelt projektek megvalósítása során hangsúlyos feladat az átvételre kerülő szakmai eredménytermékek minőségbiztosítása is.

E témakör feldolgozása, mind az igény, az elvárások megfogalmazása, mind a minőségbiztosítási szolgáltatás megvalósítása oldaláról hasznos ismeret projektvezetők számára.

2015-01-14

A 2014-es esztendőben a KIFÜ jelentős eredményeket ért el az általa menedzselt projektekben. Év végéig megvalósult 200 közigazgatási szakember projektmenedzsment képzése, éles üzemben elindultak az ESR - 112 projekt hívásfogadó központjai és felszerelésre kerültek a GSM-R projektben az első berendezések.

2014-12-08

A hazai infokommunikációs szektor fejlesztésének 2014-20-as uniós tervezési ciklussal egybeeső időtávra vonatkozó stratégiai irányait, fejlesztési súlypontjait a Kormány által 2014. február 5-én elfogadott, az Európai Uniós elvárás rendszerrel is összehangolt Nemzeti Infokommunikációs Stratégia jelöli ki. A hivatkozott stratégiai dokumentum négy pillér mentén (digitális infrastruktúra – szupergyors internet, digitális állam, digitális kompetenciák, digitális gazdaság) a digitális ökoszisztéma egyes elemeinek összehangolt fejlesztését tűzi ki célul.

2014-12-01

A gazdálkodási szakrendszer kialakításának megkezdésével immár az ASP mind a hat moduljának folyamatban van a fejlesztése, a projekt 2015. március 31-i zárásáig ütemezetten halad előre a megvalósítás. Az adó szakrendszer esetében az elmúlt hónapok során tíz kiválasztott KMR régiós település működött közre pilot felhasználói tesztekben, amelynek eredményeit a fejlesztők beépítik a végleges rendszerbe. Hasonló felhasználói tesztek kezdődnek meg a következő hetekben az iratkezelő, az ingatlanvagyon-kataszter modulok esetében is.

2014-11-25

November első hetében végéhez érkezett az ÁROP 1.1.17. projekt részeként megvalósított projektmenedzsment képzés, az eredményeket a KIFÜ és partnerei záró rendezvényen értékelték.

A mindkét évben tapasztalt túljelentkezés igazolta a KIFÜ elképzelését a hiánypótló jellegű, módszertanilag teljes körűen kidolgozott alapokon nyugvó projektmenedzsment oktatás szükségességéről. 2014-ben 38, különböző szektorba tartozó közigazgatási szerv delegált több mint 500 főt, amelyből 202 hallgató vett részt a három napos, 15 fő részvételével tartott kurzusokon.

2014-11-14

A KIFÜ idén is részt vett a 2014. november 6-7-én Balatonfüreden immár ötödik alkalommal megrendezett Infotér konferencián.

Amíg tavaly az eredményeink bemutatása volt a célunk, ezért külön KIFÜ-színpad is helyt kapott a rendezvényen, idén egy-egy kerekasztal beszélgetésen vettünk részt, megosztva a részvevőkkel a tavaly óta felhalmozott gyakorlati, projektmenedzsment fókuszú tapasztalatainkat.

2014-11-04

A Nemzeti Fejlesztési Miniszter dr. Seszták Miklós a Hírközlésért Érdemérem szakmai elismerésnek minősített kitüntetést adományozta az ESR – 112 projekt megvalósításban végzett tevékenységéért Göndör Lászlónak, a KIFÜ projektmenedzserének október 23-a alkalmából.

2014-10-30

Áder János köztársasági elnök - a miniszterelnök javaslatára - a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkárává nevezte ki Kara Ákost 2014. október 27-én.

Kara Ákos államtitkári megbízatása mellett az idén augusztusban megkezdett munkát folytatva a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő fejlesztését koordináló miniszteri biztosként is tevékenykedik. Az infokommunikációért felelős helyettes államtitkári feladatokat a továbbiakban is Solymár Károly Balázs látja el, a fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár pedig változatlanul Koszorús László.

Forrás: kormany.hu

2014-10-13

A KIFÜ szeptemberben megkezdte a tavalyi évben sikerrel lezajlott projektmenedzsment tréning 2014. évi kurzusainak lebonyolítását. A KIFÜ saját fejlesztésű, európai uniós finanszírozású informatikai projektek projektmenedzsmentjére fókuszáló eljárásrendjét sajátíthatják el a résztvevők. A képzés iránt tapasztalható nagy érdeklődésre és túljelentkezésre tekintettel az ÁROP 1.1.17. projekt szponzora, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatta a projekt forrásbővítését újabb kurzusok lebonyolítása érdekében.

2014-10-02

Változás történt az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer (EFER) működtetésében, ugyanis 2014. október 1-től a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól a rendszer működtetésének feladata a Belügyminisztériumhoz került.

A jogszabályi változásokra való tekintettel a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség helyére, mint az elektronikus fizetési és elszámolási rendszer új működtetője – a Belügyminiszter kijelölése alapján – a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEK KH) lép.

2014-09-23

A 112 segélyhívószám népszerűsítése, ismertségének növelése céljából szeptember hónapra intenzív kampányt szerveztünk. Ennek része az Európai 112-es Nap is, amelyet 2014. szeptember 24-én 16:00 órától rendezünk meg a WestEnd főbejárata előtti téren. Az eseményen elhangzik majd a 112-es segélyhívószám története. Fényképet lehet csináltatni izgalmas háttérrel valamelyik készenléti szerv egyenruhájában, a színpadon pedig nyereményjátékok keretében 112-es ajándékokat lehet majd nyerni. Este 19:00 órától pedig Janicsák Veca, majd Király Viktor lép fel.

2014-09-19

A kiválasztott települések az elmúlt hónapok folyamán megkezdték az önkormányzati ASP projektben bevezetésre kerülő, települési adó szakrendszer tesztelését. A KIFÜ, amely az ASP projekt projektgazdája,  24 településsel kötött megállapodást az ASP szolgáltatáscsomag részeként biztosított portál-rendszer bevezetésére, amelyhez az ASP projektben oktatás is biztosított.

2014-09-10

Miskolcon, dr. Pintér Sándor belügyminiszter 2014. szeptember 9-én hivatalosan is átadta a KIFÜ által vezetett ESR – 112 projekt keretében a Hívásfogadó Központokat, így lezárult az eddigi próbaüzem és a rendszerek éles üzemben működnek tovább. A két központ Miskolcon és Szombathelyen 2014. május 19. óta már mintegy 1,8 millió éles hívást fogadott.

2014-07-21

A KIFÜ képviselte Magyarországot a több mint 70 országot tömörítő Európai Segélyhívószám Szövetség eddigi legnagyobb nemzetközi seregszemléjén. A mintegy 400 résztvevővel áprilisban lezajlott varsói esemény kiemelt témái voltak többek között az okostelefonos alkalmazások, az eCall szolgáltatások és a hívás helyének meghatározásának legújabb módszerei.  Magyarországon a 112-es hívásfogadó központok május 22-én indultak el, az európai uniós forrásból finanszírozott projekt gazdája a KIFÜ.

2014-07-01

2014 májusában tisztújító ülést tartott a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület: a HTE új alelnöke, a KIFÜ elnökeként tevékenykedő Szijártó Zoltán lett. Célja, hogy HTE mindennapi tevékenységeiben hangsúlyosabb szerepet kapjon az informatika, tapasztalatinak köszönhetően pedig képviselni tudja az államigazgatás specialitásait, továbbá a projektmenedzsment kultúra terjesztésének kíván aktív részesévé válni.

2014-06-17

2014 januárjában a KIFÜ operatív projektvezetésével megindult a hazai egészségügyi szakágazati fejlesztések egyik központi projektje, amelynek fő célja, hogy megteremtse az ellátórendszer intézményei közötti adatkommunikáció eszközrendszerét. A projekt teljes tervezett költségvetése 2.771.428.571 Ft.

2014-05-27

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal egyszámlás fizetési szolgáltatását mindeddig csupán az FHB Bank biztosította vállalati ügyfelei számára, azonban 2014.05.20-ától az MKB Bank ügyfeleinek is lehetőségük nyílik arra, hogy adózással kapcsolatos különböző fizetési kötelezettségeiket akár egy összegben, internetbanki átutalással teljesítsék.

Oldalak