Webfejlesztő informatikus

Jelenlegi hely

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség pályázatot hirdet webfejlesztő informatikus munkakör betöltésére.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok

Már létező IT szolgáltatások fejlesztése és üzemeltetése a dinamikusan bővülő ügyfélkör igényeinek megfelelően. Komplex, felelősségteljes munka a rendszerek fejlesztésében, angol nyelvű dokumentációk önálló feldolgozása.

Követelmények

 • Felsőfokú szakmai végzettség, vagy folyamatban lévő releváns felsőfokú tanulmányok,
 • Full-stack és/vagy Micro PHP framework-ökben való jártasság (Symfony/Slim/Laravel)
 • MySQL adatbázis-kezelő ismerete, REST fejlesztési tapasztalat,
 • Jquery, CSS (LESS), Bootstrap fejlesztési tapasztalat,
 • Verziókezelők (git,svn), dependencia kezelők (composer, bower, npm) rendszerek ismerete,
 • Angol nyelv ismerete,
 • Magyar állampolgárság, vagy ennek hiányában a pályázó rendelkezzen a külön jogszabály szerinti szabad mozgás és tartózkodás jogával, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusszal,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent

 • Drupal modulfejlesztési tapasztalat,
 • Linux szerverek üzemeltetésében szerzett tapasztalat (főként Debian),
 • A következő Linux alapú szolgáltatások, funkciók közül minél több ismerete: Apache2, PHP, Nginx, MySQL (MariaDB), PostgreSQL
 • Hálózati ismeretek
 • Angol felsőfokú nyelvvizsga

Elvárt kompetenciák

 • Strukturált gondolkodás
 • Felelősségtudat
 • Problémamegoldó készség
 • Együttműködés, nyitottság a tanulásra és tudásmegosztásra
 • Precíz, pontos, gyors, önálló munkavégzés

Jelentkezési határidő

2018. szeptember 15.


Jelentkezéssel kapcsolatos technikai információk

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások

 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány sikeres pályázat esetén, 
 • Iskolai végzettséget igazoló oklevelek másolata, 
 • Részletes szakmai önéletrajz, a jelentkező személyi adataival, elérhetőségével,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázatok benyújtásának módja

Elektronikus úton Cseke István HR-Irodavezető részére a hr[at]kifu.gov[dot]hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje

A beérkező pályázatok bizottság általi értékelését követően, az elkészült javaslat alapján dönt a kinevezésre jogosult személy.

Közalkalmazotti jogviszony időtartama

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye

1 fő 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.;

1 fő 4028 Debrecen, Kassai út 26.

Jogállás, illetmény és juttatások

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) rendelkezései az irányadók. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ

A pályázat benyújtásának tárgyában legyen feltüntetve a munkakör megnevezése: webfejlesztő informatikus