Projektvezető

Jelenlegi hely

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség pályázatot hirdet projektvezető munkakör betöltésére.

Feladatok

 • a meghatározott projektekhez tartozó projektvezetői tevékenységek teljeskörű ellátása
 • a projekt team munkájának irányítása, felügyelete, kapcsolattartás az érintett külső és belső szervezetekkel, szállítókkal
 • részvétel a projekt előkészítés, megvalósítás és zárás feladataiban

Pályázati feltételek

 • felsőfokú iskolai végzettség
 • legalább 3 év munkatapasztalat
 • projektvezetőként legalább 2 év projektvezetői tapasztalat
 • közbeszerzések lebonyolításában szerzett gyakorlat
 • magyar állampolgárság, vagy ennek hiányában a pályázó rendelkezzen a külön jogszabály szerinti szabad mozgás és tartózkodás jogával, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusszal
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent

 • projektmenedzsment minősítés megléte (PMP, IPMA, PRINCE 2)
 • tapasztalat hazai vagy EU-s támogatásból megvalósuló, kiemelt projektek vezetésében
 • tapasztalat közigazgatási területen projekt- vagy szervezetirányításban
 • tapasztalat IT fejlesztési vagy elektronikus hírközlési infrastruktúra kiépítési projektekben 
 • projekt pénzügyi területen szerzett jártasság

Elvárt kompetenciák

 • önálló és felelősségteljes munkavégzés, rendszerszintű gondolkodás
 • jó szervező és koordináló képesség
 • nagy terhelhetőség, rugalmasság
 • nagyfokú precizitás
 • lényeglátás, problémamegoldó- és feladat centrikus hozzáállás
 • munka iránti alázat

Jelentkezési határidő

2018. július 15.


Jelentkezéssel kapcsolatos technikai információk

Jogállás, illetmény és juttatások

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) rendelkezései az irányadók.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye

1027 Budapest, Csalogány utca 9-11.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások

 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány sikeres pályázat esetén 
 • iskolai végzettséget igazoló oklevelek másolata 
 • részletes szakmai önéletrajz, a jelentkező személyi adataival, elérhetőségével
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázatok benyújtásának módja

Elektronikus úton a hr[at]kifu.gov[dot]hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje

A beérkező pályázatok bizottság általi értékelését követően, az elkészült javaslat alapján dönt a kinevezésre jogosult személy.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ

A pályázat benyújtásának tárgyában legyen feltüntetve a munkakör megnevezése: Projektvezető