Multimédia-fejlesztő és -üzemeltető informatikus

Jelenlegi hely

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség pályázatot hirdet multimédia-fejlesztő és -üzemeltető informatikus pozíció informatikus munkakör betöltésére.

Feladatok

Országos szintű VoIP, videokonferencia és streaming infrastruktúra fejlesztése és üzemeltetése a dinamikusan bővülő ügyfélkör igényeinek megfelelően

Követelmények

 • felsőfokú szakmai területen szerzett végzettség, vagy annak megszerzésére irányuló előrehaladott tanulmányok folytatása
 • VoIP és videokonferencia technológiák ismerete
 • linux szerverek üzemeltetésének ismerete
 • komplex, felelősségteljes munka a rendszerek fejlesztésében
 • magyar állampolgárság, vagy ennek hiányában a pályázó rendelkezzen a külön jogszabály szerinti szabad mozgás és tartózkodás jogával, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusszal
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent

 • Deverto, Cisco Call Manager, Asterix, Cisco voice gateway üzemeltetési tapasztalat
 • ISDN, SIP, H323, technológiák közül minél többen való jártasság 
 • Polycom és Cisco videokonferencia eszközök üzemeltetésében szerzett tapasztalat
 • Perl, Python, Php, drupal fejlesztői tapasztalat
 • Streaming ismeretek
 • angol nyelvvizsga, további nyelvek ismerete
 • „B” kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák

 • komplex, felelősségteljes munka 
 • nyitottság a tanulásra és tudásmegosztásra
 • önálló munkavégzés, időbeosztás, priorizálás képessége

Jelentkezési határidő

2018. július 15.


Jelentkezéssel kapcsolatos technikai információk

A közalkalmazotti jogviszony időtartama

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye

1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

Jogállás, illetmény és juttatások

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) rendelkezései az irányadók.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások

 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány sikeres pályázat esetén 
 • iskolai végzettséget igazoló oklevelek másolata 
 • részletes szakmai önéletrajz, a jelentkező személyi adataival, elérhetőségével
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázatok benyújtásának módja

Elektronikus úton a hr[at]kifu.gov[dot]hu e-mail-címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje

A beérkező pályázatok bizottság általi értékelését követően, az elkészült javaslat alapján dönt a kinevezésre jogosult személy.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ

A pályázat benyújtásának tárgyában legyen feltüntetve a munkakör megnevezése: Multimédia-fejlesztő és -üzemeltető informatikus