Könyvelő

Jelenlegi hely

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség pályázatot hirdet könyvelő munkakör betöltésére.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok

 • A főkönyvi könyvelés napi ellenőrzése, előirányzatok és kötelezettségvállalások rögzítése, számviteli adatszolgáltatások elkészítése, beszámoló készítés, főkönyvi elemzések elkészítése.

Pályázati feltételek

 • Középfokú iskolai végzettség
 • Mérlegképes könyvelői képesítés
 • Minimum 2 év államháztartási számviteli gyakorlat
 • Excel felhasználói szintű ismerete
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalása
 • Magyar állampolgárság, vagy ennek hiányában a pályázó rendelkezzen a külön jogszabály szerinti szabad mozgás és tartózkodás jogával, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusszal
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent

 • Felsőfokú (egyetemi, főiskolai) szakirányú végzettség,
 • Forrás Integrált Ügyviteli rendszer gyakorlati ismerete,
 • Költségvetési beszámoló készítési szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák: 

 • Csapatmunkára való képesség 
 • Proaktivitás
 • Precíz, pontos munkavégzés
 • Felelősségvállalás

Jelentkezési határidő:

2018. április 18.


Jelentkezéssel kapcsolatos technikai információk

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.; 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.

Jogállás, illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány sikeres pályázat esetén, 
 • Iskolai végzettséget igazoló oklevelek másolata, 
 • Részletes szakmai önéletrajz, a jelentkező személyi adataival, elérhetőségével, 
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Cseke István főosztályvezető részére a hr[at]kifu.gov[dot]hu e-mail címen keresztül.

A pályázat benyújtásának határideje:

2018. április 18.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkező pályázatok bizottság általi értékelését követően, az elkészült javaslat alapján dönt a kinevezésre jogosult személy. 

A pályázat elbírálásának határideje:

2018. április 21.

A pályázat benyújtásának a tárgyában legyen feltüntetve a munkakör megnevezése: „Könyvelő”.