IT-szolgáltatásmenedzsment asszisztens

Jelenlegi hely

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség pályázatot hirdet IT-szolgáltatásmenedzsment asszisztensi pozíció asszisztens munkakör betöltésére.

Feladatok

 • adatbázisok naprakészen tartása 
 • jelentések készítése a társosztályok számára
 • jelentések készítése az elnöki szervezet számára 
 • napi szintű kommunikáció az ügyfélszolgálati munkatársakkal az adatbáziskezelés kapcsán

Pályázati feltételek

 • középfokú iskolai végzettség
 • Excel magasabb szintű ismerete (pivot táblák kezelése)
 • az adatok értelmezésének, szöveges megfogalmazásának képessége
 • nyitottság a tanulásra és tudásmegosztásra
 • magyar állampolgárság, vagy ennek hiányában a pályázó rendelkezzen a külön jogszabály szerinti szabad mozgás és tartózkodás jogával, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusszal
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent

 • egyéb IT-háttérismeretek 
 • IT-szolgáltatások értékesítésében szerzett tapasztalat
 • angol nyelv ismerete

Elvárt kompetenciák

 • komplex, felelősségteljes munka 
 • önálló munkavégzés, időbeosztás, priorizálás képessége

Jelentkezési határidő

2018. szeptember 15.


Jelentkezéssel kapcsolatos technikai információk

A közalkalmazotti jogviszony időtartama

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye

1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

Jogállás, illetmény és juttatások

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) rendelkezései az irányadók.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások

 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány sikeres pályázat esetén 
 • iskolai végzettséget igazoló oklevelek másolata 
 • részletes szakmai önéletrajz, a jelentkező személyi adataival, elérhetőségével
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető

A pályázatok benyújtásának módja

Elektronikus úton a hr[at]kifu.gov[dot]hu e-mail-címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje

A beérkező pályázatok bizottság általi értékelését követően, az elkészült javaslat alapján dönt a kinevezésre jogosult személy.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ

A pályázat benyújtásának tárgyában legyen feltüntetve a pozíció megnevezése: IT-szolgáltatásmenedzsment asszisztens