IT-fejlesztő és -üzemeltető informatikus

Jelenlegi hely

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség pályázatot hirdet IT-fejlesztő és -üzemeltető informatikus munkakör betöltésére.

Feladatok

A már létező IT szolgáltatások fejlesztése és üzemeltetése a dinamikusan bővülő ügyfélkör igényeinek megfelelően.

Pályázati feltételek

 • felsőfokú szakmai területen szerzett végzettség, vagy annak megszerzésére irányuló előrehaladott tanulmányok folytatása
 • Linux szerverek üzemeltetésében szerzett tapasztalat (főként Debian, CentOS, RedHat, SUSE)
 • (bash) script értelmezési, írási képesség
 • amennyiben csak Microsoft technológiákban jártas (Windows Server, Sharepoint, Exchange, Powershell, stb.), akkor nyitottság a felsorolt Linux technológiák elsajátítására
 • komplex, felelősségteljes munka a rendszerek fejlesztésében
 • magyar állampolgárság, vagy ennek hiányában a pályázó rendelkezzen a külön jogszabály szerinti szabad mozgás és tartózkodás jogával, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusszal
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet

Valamint

A következő Linux alapú szolgáltatások, funkciók közül minél több ismerete:

 • Webszolgáltatások: Apache2, PHP, Mysql (MariaDB), PostgreSQL
 • levelezés: Exim, Postfix, Curier, Dovecot, Spamassassin, Amavis
 • DNS: Bind9, PowerDNS
 • AAI: Shibboleth, SimpleSAMLphp
 • virtualizációs rendszerek, komponensek: KVM, XenServer, iSCSI
 • egyéb: OpenLDAP, netfilter, OpenVPN, Keepalived, HAProxy, Freeradius, Bacula, LVM, RAID

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent

 • Linuxos technológiák közül minél többen való jártasság
 • hálózati ismeretek
 • programozói ismeretek (Perl, Python)
 • legalább 3 éves tapasztalat a fent felsorolt technológiákkal kapcsolatban
 • angol nyelvű nyelvvizsga, további nyelvek ismerete

Elvárt kompetenciák

 • komplex, felelősségteljes munka 
 • nyitottság a tanulásra és tudásmegosztásra
 • önálló munkavégzés, időbeosztás, priorizálás képessége

Jelentkezési határidő

2018. július 15.


Jelentkezéssel kapcsolatos technikai információk

Jogállás, illetmény és juttatások

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) rendelkezései az irányadók.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye

1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások

 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány sikeres pályázat esetén 
 • iskolai végzettséget igazoló oklevelek másolata 
 • részletes szakmai önéletrajz, a jelentkező személyi adataival, elérhetőségével
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázatok benyújtásának módja

Elektronikus úton a hr[at]kifu.gov[dot]hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje

A beérkező pályázatok bizottság általi értékelését követően, az elkészült javaslat alapján dönt a kinevezésre jogosult személy.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ

A pályázat benyújtásának tárgyában legyen feltüntetve a munkakör megnevezése: IT-fejlesztő és -üzemeltető informatikus