Hálózatüzemeltető és rendszerfejlesztő mérnök informatikus

Jelenlegi hely

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség pályázatot hirdet Hálózatüzemeltető és rendszerfejlesztő mérnök informatikus munkakör betöltésére.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok

HBONE+ hálózat (http://niif.hu/hbone_hbone) üzemeltetése és fejlesztése; a HBONE+ hálózati eszközök, routerek, switchek üzemeltetése és hibaelhárítása, a működés támogatása; hálózati eszközök felügyeleti rendszerének fejlesztése és üzemeltetése; felügyeleti riportokat készítő rendszer fejlesztése és üzemeltetése; hálózatüzemeltetés kapcsán fellépő hibák, bejelentések és feladatok kezelése és megoldása; HBONE+ és nemzetközi hálózati projektekben tervezési és fejlesztési feladatok elvégzése, kapcsolódó angol nyelvű dokumentációk önálló feldolgozása.

Követelmények

 • Felsőfokú szakmai végzettség, vagy folyamatban lévő releváns felsőfokú tanulmányok
 • Számítógép hálózati rendszerek felé való nyitottság
 • Alapszintű hálózatismeret
 • Angol nyelv ismerete (középfok)
 • Magyar állampolgárság, vagy ennek hiányában a pályázó rendelkezzen a külön jogszabály szerinti szabad mozgás és tartózkodás jogával, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusszal
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent

 • Hálózatüzemeltetési tapasztalat
 • Gerinchálózat üzemeltetésben való jártasság
 • Cisco Certified Network Associate (CCNA) level certification
 • Cisco Professional-Level certification; WDM hálózatok ismerete
 • Programozási ismeretek
 • Devops technológiák ismerete
 • Angol felsőfokú nyelvvizsga

Elvárt kompetenciák

 • Strukturált gondolkodás
 • Felelősségtudat
 • Problémamegoldó készség,
 • Együttműködés, nyitottság a tanulásra és tudásmegosztásra
 • Precíz, pontos, gyors, önálló munkavégzés

Jelentkezési határidő

2018. május 15.


Jelentkezéssel kapcsolatos technikai információk

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások

 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány sikeres pályázat esetén, 
 • Iskolai végzettséget igazoló oklevelek másolata, 
 • Részletes szakmai önéletrajz, a jelentkező személyi adataival, elérhetőségével,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege

Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye

1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Jogállás, illetmény és juttatások

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) rendelkezései az irányadók.

A pályázatok benyújtásának módja

Elektronikus úton Cseke István HR-Irodavezető részére a hr[at]kifu.gov[dot]hu e-mail-címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje

A beérkező pályázatok bizottság általi értékelését követően, az elkészült javaslat alapján dönt a kinevezésre jogosult személy.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ

A pályázat benyújtásának tárgyában legyen feltüntetve a munkakör megnevezése: „hálózat üzemeltető és rendszerfejlesztő mérnök”.