Hírek

Jelenlegi hely

Hírek

2014-02-27

A 2011-ben indult központi elektronikus fizetési és elszámolási rendszer (EFER) a tavalyi évben már több mint hét milliárd forintnyi eljárási díjat és illetéket kezelt. Idén ez az összeg várhatóan meghaladja a tíz milliárdot, mivel jelentősen bővül az elektronikus díj és illetékfizetési lehetőséget biztosító államigazgatási eljárások köre. A rendszert megvalósító és működtető Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) segíti a csatlakozó intézményeket.

2014-02-13

Az ASP szolgáltatások bevezetését támogató EKOP pályázat 2014. január 6-án zárult. A tavaly év végén elsőként elkészült internetes portál felület és motor felhasználói oktatásán 18 település munkatársai vettek részt.

Nagy érdeklődés mellett zajlott le a KMOP 4.7.1. pályázat jelentkezési szakasza, amely az ASP szolgáltatás helyi bevezetésének támogatására biztosít forrást a nyertes települések számára.

Azok a települések, amelyek a  január 6-i határidőig beadott pályázatokban minden ASP szakrendszer bevezetését vállalták, összesen 14 millió forintra pályázhattak.

2014-01-20

A rendszerszállítói és független mérnöki szerződések megkötése után megvalósítási szakaszba lépett a Kormány 1486/2012-es határozata alapján a NISZ Zrt. által vezetett GSM-R projekt. A projekt célja a nemzetközi vasúti forgalom interoperabilitásának biztosítása, a közlekedés biztonságának növelése, valamint az Európai Unió nemzetközi tranzitra vonatkozó szabványainak teljesítése, a közlekedési módok arányának javítása, a hatékonyság növelése és a környezeti ártalmak csökkentése.

2014-01-09

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) által vezetett konzorcium sikeresen megvalósította az ÁROP 1.1.17-2012-2012-0001 számú „Kormányzati informatikai szolgáltatási és e-közigazgatási sztenderdek” elnevezésű projektben az Európai Szociális Alap által biztosított, 200 millió forint támogatásból megvalósított szakmai célokat.

2013-12-20

Az eredeti ütemtervnek megfelelően elkészült Magyarország új, fejlesztéspolitikai nyilvántartása és menedzsment rendszere. A KIFÜ által vezetett projekt 2,3 milliárd forintos költségvetésének 85 százalékát az Európai Regionális Fejlesztési Alap, 15 százalékát a Magyar Állam finanszírozta.

2013-12-06

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) a 2013. december 3-án tartott EKOP Monitoring Bizottsági ülésen mutatta be a lezárult „Elektronikus fizetés megvalósítása” projektet.

2013-12-02

November 21-én sikerrel lezárult az ÁROP 1.1.17. projekt részeként megvalósított teljes körű projektmenedzsment módszertan oktatása.
A november 4-én indult képzés célja volt, hogy a jelentkező 20 közigazgatási szerv által delegált 90 fő egységes szemléletű projektmenedzsment eljárásrendet ismerhessen meg és a munkatársak fejleszthessék ezirányú gyakorlatukat.

2013-11-26

November 8-án 12 órakor legördült a függöny a KIFÜ színpadán. Szijártó Zoltán elnök úr zárszavában megköszönte az érdeklődők jelenlétét, elmondta, hogy úgy véli, hogy az Infotér konferencia színes és színvonalas programsorozatához sikerült hozzáadni egy alapvetően gyakorlati szemléletű projektbemutató sorozatot, amely során olyan kulcsprojekteket mutattak be – egyes esetekben éles üzemben is – a KIFÜ munkatársai, amelyek meghatározóak lesznek a közigazgatás és az állampolgárok viszonyában.

2013-11-11

„Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-Health) Rendszer - Elektronikus közhiteles nyilvántartások és ágazati portál Fejlesztése” projekt első sajtó-nyilvános eseménye 2013. 11. 05-én került megrendezésre.

A sajtóeseményen jelen volt a hat tagú konzorcium vezetői, képviselői mellett dr. Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár.

2013-10-28

A KIFÜ az ÁROP 1.1.17. projekt részeként teljeskörű projektmenedzsment módszertant állított össze, amely dokumentum sablontárat és mintaprojekt alapján kitöltött mintadokumentum-tárat is tartalmaz.

A KIFÜ legjobb projektmenedzsment gyakorlatát és a nemzetközileg elfogadott menedzsment módszereket ötvöző anyag szabadon letölthető a KIFÜ portáljáról, e mellett a közigazgatás projektmegvalósítási gyakorlatának fejlesztése érdekében tett vállalásunk részeként 90 fő, közigazgatási szervek által delegált, projektmenedzsmentben dolgozó kolléga képzését is megvalósítjuk.

2013-10-28

A KIFÜ az ÁROP 1.1.17. projekt részeként infokommunikációs biztonsági ismereteket közérthetően bemutató füzetet állított össze. A kiadvány kifejezetten a közigazgatás dolgozói számára készült, hogy munkavégzésük során is felmerülő kockázatokra tekintettel tájékoztatást nyújtson a kerülendő felhasználói szokásokról, szem előtt tartva a legújabb technikai megoldásokat, de átadva a klasszikus és alapvető informatikai biztonsági ismereteket is.

2013-10-28

A Közép-Magyarország régióban KMOP 4.7.1. számmal megjelent a KIFÜ szakmai támogatásával előkészített informatikai infrastruktúra fejlesztést támogató pályázat. A pályázat kifejezett célja a KIFÜ irányításával megvalósuló – EKOP 3.1.6. - önkormányzati ASP központhoz való csatlakozás, illetve a csatlakozásához szükséges eszköz- és szoftver-beszerzéseinek, valamint a kapcsolódó szolgáltatás-fejlesztéseinek támogatása.

2013-10-22

2013.10.15-én megjelent az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló, „Központi elektronikus fizetési és elszámolási rendszerhez való kapcsolódás” című, EKOP-2.A.3. kódszámú, könnyített elbírálású pályázati felhívás. A fejlesztésekre 500 millió Ft áll rendelkezésre.

2013-10-22

Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter az október 23-ai nemzeti ünnep alkalmából állami és minisztériumi kitüntetéseket adott át 2013. október 21-én, Budapesten.

A hazai informatika és hírközlés területén nyújtott kimagasló szakmai teljesítményéért Puskás Tivadar-díjat kapott Szijártó Zoltán, a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség elnöke.

2013-10-16

A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület (HTE) szervezésében Velencén került megrendezésre 2013. október 3-án a HTE MédiaNet 2013 konferencia. A kétévente megrendezésre kerülő rendezvény a hazai infokommunikációs szakma kimagasló médiatechnikai eseménye, elismert tudományos-szakmai fóruma. Az idei konferencián előadóként vett részt Szijártó Zoltán, a KIFÜ elnöke, aki előadásában a 2007-2013 között indított EU-s finanszírozású, államigazgatási informatikai projektek tapasztalatairól beszélt.

Előadások és részletes program:

2013-10-10

KIFÜ–színpad néven önálló programsorozattal jelentkezik a KIFÜ az Infotér konferencián november 7-8-án. Az előadásokkal a KIFÜ célja az, hogy mind a közigazgatási szakemberek mind pedig az informatikai szállítók számára bemutassa azokat a jellemző kihívásokat, amelyekkel a KIFÜ 2006 óta szembesült az európai uniós forrásból finanszírozott informatikai projektek végrehajtása során.

2013-08-12

KIFÜ 2013.07.23-n csatlakozott az Elektronikus levéltárat megvalósító konzorciumhoz. KIFÜ feladata a projektben a vezetői tevékenységek minőségbiztosítása. Konzorcium vezetője a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., további tagjai pedig Magyar Nemzeti Levéltár és Budapest Főváros Levéltára. 

A projekt négy konzorciumi tag részvételével, 3 milliárd forint, 100% vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. Forrását az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program biztosítja. A projekt zárásának tervezett időpontja 2013. szeptember 30.

2013-07-15

A kormány rendelete a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról.

A Magyar Közlöny 2013. évi 119. számában megjelent a 268/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet „A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet” módosításáról.

A módosítás célja, hogy a Rendelet hatályba lépése óta eltelt időszak tapasztalatai alapján, illetve új kormányzati igények végett felmerült feladatellátáshoz igazodóan a KIFÜ feladatai és hatásköre aktualizálásra kerüljön.

2013-07-12

A Magyar Bankszövetség és a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség közös szervezésében tartott előadássorozat keretében a pénzforgalmi szolgáltatóknak lehetőségük nyílik megismerni a központi Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer (EFER) internetbank szolgáltatását, illetve a csatlakozás jogi és technikai feltételeit.

2013-06-25

Egyszerűbbé vált a családtámogatások folyósítása a Magyar Államkincstárnál kialakított TÉBA informatikai rendszer révén.

Az anyasági támogatásra, gyermekgondozási segélyre (GYES-re) vagy más családtámogatási ellátásra jogosult személyek számára fontos, hogy az állami támogatásokat pontosan, a lehető legkevesebb adminisztrációs akadály mellett kapják meg. 

Oldalak

User Login