Hírek

Jelenlegi hely

Hírek

2014-09-23

A 112 segélyhívószám népszerűsítése, ismertségének növelése céljából szeptember hónapra intenzív kampányt szerveztünk. Ennek része az Európai 112-es Nap is, amelyet 2014. szeptember 24-én 16:00 órától rendezünk meg a WestEnd főbejárata előtti téren. Az eseményen elhangzik majd a 112-es segélyhívószám története. Fényképet lehet csináltatni izgalmas háttérrel valamelyik készenléti szerv egyenruhájában, a színpadon pedig nyereményjátékok keretében 112-es ajándékokat lehet majd nyerni. Este 19:00 órától pedig Janicsák Veca, majd Király Viktor lép fel.

2014-09-19

A kiválasztott települések az elmúlt hónapok folyamán megkezdték az önkormányzati ASP projektben bevezetésre kerülő, települési adó szakrendszer tesztelését. A KIFÜ, amely az ASP projekt projektgazdája,  24 településsel kötött megállapodást az ASP szolgáltatáscsomag részeként biztosított portál-rendszer bevezetésére, amelyhez az ASP projektben oktatás is biztosított.

2014-09-10

Miskolcon, dr. Pintér Sándor belügyminiszter 2014. szeptember 9-én hivatalosan is átadta a KIFÜ által vezetett ESR – 112 projekt keretében a Hívásfogadó Központokat, így lezárult az eddigi próbaüzem és a rendszerek éles üzemben működnek tovább. A két központ Miskolcon és Szombathelyen 2014. május 19. óta már mintegy 1,8 millió éles hívást fogadott.

2014-07-21

A KIFÜ képviselte Magyarországot a több mint 70 országot tömörítő Európai Segélyhívószám Szövetség eddigi legnagyobb nemzetközi seregszemléjén. A mintegy 400 résztvevővel áprilisban lezajlott varsói esemény kiemelt témái voltak többek között az okostelefonos alkalmazások, az eCall szolgáltatások és a hívás helyének meghatározásának legújabb módszerei.  Magyarországon a 112-es hívásfogadó központok május 22-én indultak el, az európai uniós forrásból finanszírozott projekt gazdája a KIFÜ.

2014-07-01

2014 májusában tisztújító ülést tartott a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület: a HTE új alelnöke, a KIFÜ elnökeként tevékenykedő Szijártó Zoltán lett. Célja, hogy HTE mindennapi tevékenységeiben hangsúlyosabb szerepet kapjon az informatika, tapasztalatinak köszönhetően pedig képviselni tudja az államigazgatás specialitásait, továbbá a projektmenedzsment kultúra terjesztésének kíván aktív részesévé válni.

2014-06-17

2014 januárjában a KIFÜ operatív projektvezetésével megindult a hazai egészségügyi szakágazati fejlesztések egyik központi projektje, amelynek fő célja, hogy megteremtse az ellátórendszer intézményei közötti adatkommunikáció eszközrendszerét. A projekt teljes tervezett költségvetése 2.771.428.571 Ft.

2014-05-27

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal egyszámlás fizetési szolgáltatását mindeddig csupán az FHB Bank biztosította vállalati ügyfelei számára, azonban 2014.05.20-ától az MKB Bank ügyfeleinek is lehetőségük nyílik arra, hogy adózással kapcsolatos különböző fizetési kötelezettségeiket akár egy összegben, internetbanki átutalással teljesítsék.

2014-04-30

Az EKOP-2.2.7-es projekt keretében folyik az Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszer (EDR) bővítése. 

2014-04-30

Az EKOP-2.2.7-es projekt keretében folyik az Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszer (EDR) bővítése. 

2014-04-14

A KIFÜ az ÁROP 1.1.17. projekt keretében 2013-ban projektmenedzsment eljárásrend és módszertani képzést szervezett 90 fő közigazgatási kolléga számára. 

A kormányzati projektmegvalósítás különböző szintjeiről és szakaszaiból érkezett hallgatók 88%-os mértékű átlagos elégedettsége, és a több, mint háromszoros túljelentkezés is alátámasztotta a KIFÜ szándékát a képzés kibővített folytatására. Ennek megfelelően kérelmeztük az ÁROP 1.1.17. projekt idei évre való meghosszabbítását és forrásbővítését. 

2014-03-24

A Kormányzati informatikai szolgáltatási és e-közigazgatási sztenderdek projekt keretében olyan szerződésminták készültek, amelyek az informatikai termékekre, szolgáltatásokra vonatkozó szerződéses feltételekre összpontosítanak.

A tervezetekben a közbeszerzési eljárások eredményeként kötendő polgári jogi szerződésekre jellemző jogintézmények mellett az informatikai termékszállítás, fejlesztés, üzemeltetés, támogatás speciális szempontjai kapnak hangsúlyt.

2014-02-27

A 2011-ben indult központi elektronikus fizetési és elszámolási rendszer (EFER) a tavalyi évben már több mint hét milliárd forintnyi eljárási díjat és illetéket kezelt. Idén ez az összeg várhatóan meghaladja a tíz milliárdot, mivel jelentősen bővül az elektronikus díj és illetékfizetési lehetőséget biztosító államigazgatási eljárások köre. A rendszert megvalósító és működtető Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) segíti a csatlakozó intézményeket.

2014-02-13

Az ASP szolgáltatások bevezetését támogató EKOP pályázat 2014. január 6-án zárult. A tavaly év végén elsőként elkészült internetes portál felület és motor felhasználói oktatásán 18 település munkatársai vettek részt.

Nagy érdeklődés mellett zajlott le a KMOP 4.7.1. pályázat jelentkezési szakasza, amely az ASP szolgáltatás helyi bevezetésének támogatására biztosít forrást a nyertes települések számára.

Azok a települések, amelyek a  január 6-i határidőig beadott pályázatokban minden ASP szakrendszer bevezetését vállalták, összesen 14 millió forintra pályázhattak.

2014-01-20

A rendszerszállítói és független mérnöki szerződések megkötése után megvalósítási szakaszba lépett a Kormány 1486/2012-es határozata alapján a NISZ Zrt. által vezetett GSM-R projekt. A projekt célja a nemzetközi vasúti forgalom interoperabilitásának biztosítása, a közlekedés biztonságának növelése, valamint az Európai Unió nemzetközi tranzitra vonatkozó szabványainak teljesítése, a közlekedési módok arányának javítása, a hatékonyság növelése és a környezeti ártalmak csökkentése.

2014-01-09

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) által vezetett konzorcium sikeresen megvalósította az ÁROP 1.1.17-2012-2012-0001 számú „Kormányzati informatikai szolgáltatási és e-közigazgatási sztenderdek” elnevezésű projektben az Európai Szociális Alap által biztosított, 200 millió forint támogatásból megvalósított szakmai célokat.

2013-12-20

Az eredeti ütemtervnek megfelelően elkészült Magyarország új, fejlesztéspolitikai nyilvántartása és menedzsment rendszere. A KIFÜ által vezetett projekt 2,3 milliárd forintos költségvetésének 85 százalékát az Európai Regionális Fejlesztési Alap, 15 százalékát a Magyar Állam finanszírozta.

2013-12-06

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) a 2013. december 3-án tartott EKOP Monitoring Bizottsági ülésen mutatta be a lezárult „Elektronikus fizetés megvalósítása” projektet.

2013-12-02

November 21-én sikerrel lezárult az ÁROP 1.1.17. projekt részeként megvalósított teljes körű projektmenedzsment módszertan oktatása.
A november 4-én indult képzés célja volt, hogy a jelentkező 20 közigazgatási szerv által delegált 90 fő egységes szemléletű projektmenedzsment eljárásrendet ismerhessen meg és a munkatársak fejleszthessék ezirányú gyakorlatukat.

2013-11-26

November 8-án 12 órakor legördült a függöny a KIFÜ színpadán. Szijártó Zoltán elnök úr zárszavában megköszönte az érdeklődők jelenlétét, elmondta, hogy úgy véli, hogy az Infotér konferencia színes és színvonalas programsorozatához sikerült hozzáadni egy alapvetően gyakorlati szemléletű projektbemutató sorozatot, amely során olyan kulcsprojekteket mutattak be – egyes esetekben éles üzemben is – a KIFÜ munkatársai, amelyek meghatározóak lesznek a közigazgatás és az állampolgárok viszonyában.

2013-11-11

„Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-Health) Rendszer - Elektronikus közhiteles nyilvántartások és ágazati portál Fejlesztése” projekt első sajtó-nyilvános eseménye 2013. 11. 05-én került megrendezésre.

A sajtóeseményen jelen volt a hat tagú konzorcium vezetői, képviselői mellett dr. Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár.

Oldalak

User Login