Hírek

Jelenlegi hely

Hírek

2015-10-12

A két évvel ezelőtti sikeres bemutatkozást követően, az idei évben ismét önálló programmal vesz részt szervezetünk az információs társadalom legjelentősebb eseményén. Célunk, hogy az előző rendezvény tapasztalatait, illetve célközönségünk érdeklődési körét figyelembe véve ismét olyan szakmai programot állítsunk össze, mely hasznos gyakorlati szempontú ismeretekkel szolgál a közigazgatás projektmenedzsment területen dolgozó szakemberei számára.

2015-10-02

A KIFÜ portfóliója - a GSM-R projekt Felügyelő Mérnöki Szolgálatának (FEM) tapasztalatai, valamint az INTUT (Magyar Közút) FEM tapasztalatok alapján - újabb FEM projekt ellátására kapott megbízást a KÖZOP Irányító Hatóságtól.

A feladat a MÁV Zrt. és a MÁV Start Zrt. (röviden MÁV) működési folyamataiban, és azok informatikai támogatásában lévő hatékonyságnövelő lehetőségek kihasználására indított INKA (Infrastruktúra és gördülő állomány karbantartó szoftver és IT alkalmazás konszolidáció) projektjének felügyeletére irányul. 

2015-09-09

A konzorciumi tagok képviseletében a Pro-M Zrt. sajtótájékoztató keretében mutatta be az „Egységes Digitális Rádiótávközlő rendszer fejlesztése” kiemelt projektben elért eredményeket. A projekt modernizálta és kibővítette a készenléti szervek által használt országos, zárt láncú rádió-távközlési hálózatot. A projekt során üzembe állított 23 új bázisállomással a felhasználói igényeknek megfelelően javult az Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszer (EDR) hálózat lefedettsége és kapacitása.

2015-09-01

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretében 2015. augusztus 28-ától érhető el az „Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése” című pályázat, amelynek segítségével 2018-ra hazánk minden háztartása számára elérhetővé válik a legalább 30 Mbit/s sávszélességű internet-hozzáférés.

2015-08-19

A szolgáltatók fejlesztéseit segítő új jogszabályok, valamint az országos internet hálózatra vonatkozó friss felmérés megalapozza a 2018-ra vállalt kormányzati cél megvalósulását a legalább 30 Mbit/s sávszélességért – összegezte az elmúlt időszak eredményeit Solymár Károly Balázs, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium infokommunikációért felelős helyettes államtitkára. 

2015-08-12

A KIFÜ is részt vesz a Digitális Nemzeti Fejlesztési Program (DNFP) céljainak eléréséhez kapcsolódó, Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kis- és középvállalkozásoknak című kiemelt projekt végrehajtásában.

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretében megvalósuló kezdeményezést a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) által vezetett konzorcium valósítja meg az Informatika a Társadalomért Egyesület (Infotér) és a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség közreműködésével.

2015-07-31

A Nemzeti Infokommunikációs Stratégia gyakorlati végrehajtását szolgáló Digitális Magyarország program, illetve annak kezdő lépéseit meghatározó Digitális Nemzet Fejlesztési Program (DNFP) megvalósításáról szóló kormányhatározat feladatainak egy része 2015 nyarára már teljesült, illetve az év végéig befejeződik. 

2015-07-07

Az EU Digitális Menetrendje alapján a kormány célul tűzte ki, hogy 2018-ra Magyarország teljes területén biztosított legyen a 30 Mbps sávszélességű internet elérése, rendelkezésre álljon az ehhez szükséges hálózati infrastruktúra.

2015-07-02

Szijártó Zoltán, a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) elnöke a sajtó számára is nyilvános projektzáró rendezvényen jelentette be, hogy határidőre, a tervezett szakmai tartalommal, a meghatározott költségkereten belül valósult meg az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP) egyik legfontosabb projektje, a Közép-Magyarország régióban elindított önkormányzati ASP rendszer. 

2015-06-17

A KIFÜ a GSM-R projekt felügyelő mérnöki (FEM) tevékenységek mellett újabb FEM projekt ellátására kapott megbízást a KÖFOP Irányító Hatóságtól. A feladat a Magyar Közút Nonprofit ZRt. Integrált, úthálózat karbantartást támogató rendszerének kialakítására irányuló ún. INTUT projekt felügyeletéről szól.

2015-06-09

A KIFÜ irányításával megvalósított EKOP projekt eredményeként elkészült önkormányzati ASP szolgáltatást már 11 közép-magyarországi település használja éles üzemben, napi belső működése során. A nyár folyamán további 44 önkormányzatnál térnek át az éles használatra, ezzel az elmúlt évek legnagyobb volumenű önkormányzati IT fejlesztése valósul meg.

2015-05-26

A Széchenyi 2020 keretében megjelent GINOP 6.1.2 – Digitális szakadék csökkentése című konstrukció alapvető célja a digitális írástudatlanság csökkentése a felnőtt lakosság körében, digitális alapkompetenciájuk fejlesztése, mely hozzájárul gazdasági versenyképességük növeléséhez.

2015-05-04

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) által vezetett konzorcium az „Elektronikus fizetés megvalósítása” című, EKOP-2.1.1 azonosító számú projektben olyan központi elektronikus fizetési szolgáltatást és kapcsolódó elszámolási rendszert hozott létre, amelynek használatával az ügyfelek a csatlakozó intézményekkel szemben a közigazgatási eljárásuk során jelentkező fizetési kötelezettségeiket, az eddigi lehetőségek megtartása mellett:

2015-04-13

Az eMagyarország Pontok hálózatának szakmai koordinálásával kapcsolatos feladatokat 2015. április 10. napjától  a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) látja el.

2015-03-23

Az idei március 15-i megemlékezés keretében Dr. Seszták Miklós miniszter úr az Információs társadalomért szakmai érmet adományozta Horváthné Veres Katalin főosztályvezető asszonynak, Cseke István, a Projekt-elszámolási és Dokumentációs főosztály vezetője eredményes és példamutató tevékenysége elismeréseként miniszteri elismerő oklevélben részesült.

2015-03-12

A DNFP megvalósítása érdekében az előkészítési feladatok végrehajtására a 1631/2014. (XI. 6.) Kormányhatározat a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökséget jelölte ki. A DNFP GINOP 3., 6. és 8. prioritásához kapcsolódó projektjeinek előkészítését a még felhasználható 2007-2014-es uniós fejlesztési források terhére a GOP támogatja 300 millió forinttal. A szerződést a KIFÜ és a GOP végrehajtásáért felelős irányító hatóság 2015. március 6-án írta alá.

2015-02-19

A Szupergyors Internet Projekt (SZIP) keretében egy, eddig a hazai szélessávú internet fejlesztési projektek történetében nem alkalmazott Hálózatfejlesztést Támogató és Monitoring rendszer (HTMR) kerül kialakításra és alkalmazásra, amely a teljes hálózatfejlesztéshez kötődő folyamatot lefedi a tervezéstől, a kivitelezésen és ellenőrzésen át az elkészült infrastruktúra átadásáig. A HTMR élesben várhatóan 2015 év végével indul.
 

2015-02-10

Elhárult a finanszírozási akadálya annak, hogy megkezdődjön az önkormányzati ASP központ országos kiterjesztése. Az eddig kizárólag pest megyei önkormányzatokat kiszolgáló rendszer országos kiterjesztésének előkészítése még a 2007-2013-as európai uniós források terhére történhet meg. A projekt költségvetése 200 millió forinttal bővült, az országos kiterjesztést megalapozó tanulmányok, hálózatfejlesztési tervek 2015 első félévében készülnek el.

2015-01-30

Az év végén jelent meg a Kormány 1854/2014. (XII. 30.) Korm. határozata a „Digitális Nemzet Fejlesztési Program” település-központú kísérleti alprogramjának megvalósításához szükséges források biztosításáról, amelyben felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: KIFÜ) útján gondoskodjon az alprogram Nyíregyházán és a Nyíregyházi járásban történő lebonyolításáról.

2015-01-22

A KIFÜ az ÁROP 1.1.17. projekt keretében hiánypótló módon számos projektmenedzsment módszertani leírást állított össze és tett közzé.

A folyamatszintű feladatok módszertani megalapozásán túl az IT tárgyú kiemelt projektek megvalósítása során hangsúlyos feladat az átvételre kerülő szakmai eredménytermékek minőségbiztosítása is.

E témakör feldolgozása, mind az igény, az elvárások megfogalmazása, mind a minőségbiztosítási szolgáltatás megvalósítása oldaláról hasznos ismeret projektvezetők számára.

Oldalak

User Login